Irbirojs

Pakalpojumi

Grāmatvedības dokumentu sagatavošana un pirmdokumentu apstrāde;

Grāmatvedības uzskaite;

Nodokļu deklarāciju sagatavošana un iesniegšana VID ;

Citu Latvijas likumdošanā paredzēto deklarāciju un atskaišu sagatavošana un iesniegšana;

Darba algas aprēķini ;

Vadības atskaišu sagatavošana uzņēmuma iekšējai lietošanai;

Gada pārskata sagatavošana;

Personāla vadība un lietvedība ;

Citas grāmatvedības un nodokļu konsultācijas;

Darba aizsardzības speciālista konsultācijas un nepieciešamo dokumentu sagatavošana.

Pakalpojumu izmaksas

Ikmēneša grāmatvedības pakalpojumu cenas tiek aprēķinātas katram klientam individuāli, tās ir atkarīgas no uzņēmuma darbības sfēras, darījumu sarežģītības pakāpes, izejošo un ienākošo dokumentu skaita, darbinieku skaita, pamatlīdzekļu apjoma, kā arī skaidras naudas darījumu esamības. Uzņēmuma realizācijas apjoms, grāmatvedības pakalpojumu cenu neietekmē. Norādītajiem izcenojumiem ir informatīvs raksturs, precīza grāmatvedības apkalpošanas cena tiek noteikta detalizēti iepazīstoties ar uzņēmuma dokumentāciju.

Minimālā apkalpošanas cena mēnesī 20 EUR Grāmatvedības cenas standarta dokumentu gadījumā  
Iegrāmatojamo dokumentu/ darbību skaits Ikmēneša maksa bez PVN (EUR)
Līdz 30 35.00
31-50 līdz 60.00
51-80 līdz 85.00
81-110 līdz .110
111-150 līdz 150.00
151-250 līdz 250.00

 

Jūsu laika un naudas ekonomija būs lielāka nekā maksa par mūsu  pakalpojumiem.